Odprašovanie pomocou skrápania

   

Technológia odprašovania skrápaním prašných zón je založená na princípe zvlhčovania prašných zón. Zvlhčovacím médium bude tzv. vodná clona, ktorá sa výtvory pomocou špecializovaných trysiek.

Systémy pre zvlhčovanie vzduchu spoločnosti Plastprodukt zaisťujú bezpečné výrobné postupy, ochranu majetku a zabraňujú problémom spôsobeným nevhodnou úrovňou vlhkosti vzduchu, ako napr. statická elektrina, prašnosť, kontrakcia a deformácia materiálu, plesne, huby atď.