Odprašovanie pomocou filtrou

Spoločnosť Plastprodukt taktiež realizuje dodávky riešenia pre priemyselné odsávanie, Technológia odprašovania filtračnými zariadeniami spočíva v
odvádzaní a následnom prefiltrovaní, pevných aerosolov z
prašných oblasti.