Jednotky prípravy roztokov

       

Spoločnosť PLAST PRODUKT sa taktiež zaoberá výrobou zariadení, v ktorých sú  skladované, rozmiešané a na požadovanú koncentráciu nariedené pomocné chemikálie. Najčastejšie sa jedná o rôzne druhy koagulantov a flokulantov. Zariadenie, ktoré vyrábame pracuje v plnoautomatickom alebo ručnom cykle namiešavania roztoku; ovládané je zo samostatného rozvádzača, ktorý je súčasťou zariadenia. Koncentrácia roztoku sa nastavuje v rozvádzači nastavením času dávkovania práškového flokulantu alebo emulzie. V rozpúšťacej nádrži je roztok homogenizovaný vrtuľovým miešadlom. Dobu homogenizácie je možné nastaviť podľa požiadaviek výrobcov flokulantov. Po vyzretí roztoku sa roztok prečerpá do zásobnej nádrže. Uvedené prečerpanie je možné len v prípade, že v zásobnej nádrži je dostatočná kapacita, ktorá zabezpčí, že spodná nádrž nepretečie. Kontrolu možnosti prečerpania (prepustenia) zabezpečuje sada ponorných elektród. Čerpanie roztoku zo zásobnej nádrže zabezpečuje objemové šnekové čerpadlo s možnosťou plynulej diaľkovej zmeny dávkovaného množstva počas prevádzky zariadenia prostredníctvom frekvenčného meniča potenciometrom so stupnicou.