Odprašovanie

Spoločnosť Plastprodukt taktiež realizuje dodávky riešenia pre priemyselné odsávanie, filtráciu vzduchu  a zvlhčovanie vzduchu . Zariadenie pre odsávanie a filtráciu vzduchu Vám pomôžu pri riešení problémov spojených s čistotou ovzdušia i s plnením hygienických noriem a predpisov.