Čisté priestory

Bunka na ofuknutie vzduchom účinne pôsobí pri očiste osôb pohybujúcich sa medzi kontaminovaným -  nečistým a čistým prostredím . Zároveň zaisťuje oddelenie dvoch prostredí s rôznym stupňom čistoty za účelom zamedzenia ich znečistenia prachovými časticami.

Bunku na očistenie vzduchu môžeme opísať ako vírivé prúdenie prebiehajúce zhora nadol pri uzatvorenej cirkulácii vzduchu.

Ventilátor vytlačuje vzduch a ten prechádza HEPA filtrami. Prečistený vzduch následne prúdi cez trysky do aktívnej zóny kabíny. V spodnej časti kabíny sa nachádzajú odťahové mriežky, ktorými je vzduch spätne nasávaný do ventilátora a vytláčaný cez filtračnú vložku späť do trysiek .