Úpravňa vody

Manuálne úpravne vody
     Zmäkčovače vody s manuálnou regeneráciiou LT a LTP sú vyrobené z nereze AISI 304. Model LT je zmäkčovač s dvomi guľovými ventilmi, jedným na vstupe a druhým na výstupe. Model LTP je s jednoduchým ventilom, ktorý umožňuje BY-PASS prevádzku pripojeného zariadenia (s neupravenou vodou) aj počas regenerácie zmäkčovača.


Automatické úpravne kabinetové
     Kabinetové katexové úpravne vody slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody. Kabinetové úpravne vody nachádzajú široké uplatnenie v rodinných domoch, v rôznych prevádzkach, reštauráciách, hoteloch, práčovniach atď. Sú taktiež vhodné na úpravu vody pre napúšťanie a dopĺňanie vykurovacích systémov.


Priemyselné úpravne kabinetové
     Priemyselné katexové úpravne vody slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody. Priemyselné zmäkčovače vody sú vhodné všade tam, kde je potrebné upravovať veľké objemy vody - kotolne, potravinársky priemysel, stravovacie zariadenia, hotely...


Dvojité priemyselné úpravne kabinetové
     Dvojité priemyselné katexové úpravne vody zabezpečujú nepretržité zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody. Dvojité priemyselné úpravne vody sú vhodné všade tam, kde je potrebné nepretržite upravovať veľké objemy vody - kotolne, potravinársky priemysel, stravovacie zariadenia, hotely...