Vodomerné šachty

Vodomerné šachty slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov, mimo komunikačnej trasy ( v zelenom páse, v predzahrádke a pod.).

Vodomerná šachta plastová sa používa pre osadenie vodomerov, alebo iných merných zariadení. Je vyrobená z PP, PE, z vonkajšej strany vystužená proti tlaku okolitého terénu a je opatrená spojkami na napojenie potrubia na vodomer. V šachte sú osadené plastové stúpačky, alebo rebrík.

Šachta je určená pre obytné domy, chaty a iné zariadenia na meranie odberu vody.