Galvanické vane

Vane tvoria základné prvky galvanických liniek, vo vnútri ktorej sa nachádza elektrolyt, do ktorého je ponorený predmet určený na pokovenie. Reakcia elektrolýzy zabezpečí rovnomerné pokovenie materiálu. Druh, rozmery, a prílušenstvo (odsávanie, potrubné rozvody, prepady) vaní pre galvanické linky vychádzajú z konkrétneho účelu a požiadaviek zákazníka.