Kanalizačné šachty

Kanalizačné plastové šachty sú vhodné pre kanalizačnú sieť rôzneho priemeru ako kontrolné, smerové, sútokové, spádové.

Ich výhodou je variabilná výška šachty, výška napojenia vtokového a odtokového potrubia s rôznym priemerom, nízka hmotnosť a dobrá manipulácia pri preprave a montáži. Variabilný systém polyetylénových šachiet v niekoľkých typoch vyhovie prakticky všetkým požiadavkám pri budovaní kanalizačných systémov.

Všetky typy šachiet môžu byť modifikované podľa požiadaviek zákazníka, výška, priemer, profily a smery napojenia. Môžu byť namontované spätné klapky a rôzne armatúry.