Polykarbónové dosky

Komôrkový polykarbonát je umelou látkou, ktorej vlastnosti umožňujú, že je najuniverzálnejším materiálom schopným spojiť optické, pevnostné a termoizolačné vlastnosti.

Výrobky sú určené nielen na profesionálne stavebníctvo ale aj pre súkromné využitie v širokej oblasti. jedná sa o materiál s výbornou svetelnou priepustnosťou, jeho použitím dochádza k presvetleniu prirodzeným svetlom a tým dochádza k úspore energie používanej k osvetleniu.

 • oblúkové i rovné prístrešky
 • prístrešky v poľnohospodárstve
 • zastrešenia čerpacích staníc
 • zastrešenie bazénov
 • vynikajúce zasklenie skleníkov namiesto skla
 • strechy zimných záhrad
 • zastávky MHD
 • zastrešení privátnych pergól
 • zastrešení tribún futbalových štadiónov
 • futbalové striedačky
 • reklamný priemysel
 • zastrešení železničných nástupíšť
 • deliace steny
 • priemyselné strechy a svetlíky