Zásobníkové nádrže 

     Ako základným materiálom na výrobu zásobníkových nádrži sú použité polypropylénové dosky. Nádrže z plastov môžu byť využívané na skladovanie rôznych druhov kvapalín alebo  chemických látok v rôznej forme (granuláty, sypké a kvapalné materiály). 

     Materiál je odolný voči kyselinám, zásadám, väčšine rozpúšťadiel,  Je stály pri tepelnom zaťažení do 60°C, a je zdravotne nezávadný.  Možnosť použitia na rôzne účely a technické riešenia. Vzhľadom na jeho vlastnosti nádrže z PP dosiek majú dlhú životnosť, nízku hmotnosť a minimálne nároky na údržbu. 

     Prevedenie nádrží môže byť otvorené aj uzavreté s komínkom a odnímateľným poklopom. Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach. Konštrukčne je možno vyrobiť nádrže pre umiestnenie nad terén i pre umiestnenie do terénu. Ich vnútorné vybavenie môže byť s rôznym technologickým zariadením. Nádrže môžu byť podľa typu ďalej vybavené rôznymi technologickými prepážkami, poklopmi, obslužnými pororoštami, vstupnými otvormi, technologickými otvormi pre napojenie potrubí, stúpačkami pre vstup do nádrže, havarijnými uzávermi atď. 

     Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905. U vštkých nádrží výrobca prevádza skúšku vodotesnosti.