Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok sú určené k zachytávaniu ropných látok a olejov z dažďových a priemyselných odpadových vôd pri čerpacích staniciach pohonných hmôt, autodielňach, autoumývacích linkách, parkoviskách a všade tam, kde sa predpokladá znečistenie povrchových vôd ropnými látkami.