Čističky odpadových vôd

  Čističky odpadových vôd slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z domácností, víkendových chát, bufetov či malých prevádzok. Pre každého zákazníka naši odborníci prepočítajú a určia optimálne riešenie. Čistiareň je projektovaná pre domácnosť so štyrmi až šiestimi osobami, flexibilne sa však prispôsobí vašim individuálnym požiadavkám.

Naše čističky predstavujú čisté riešenie problému odpadových vôd. Sú ideálne ak staviate dom a nemáte možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu, prípadne je váš pozemok situovaný na mieste, kde je napojenie na verejnú kanalizáciu technicky aj finančne náročné.

Zároveň je modernou alternatívou žumpy, pretože je ekonomicky aj environmentálne  omnoho výhodnejšia. So zavedením čistiarne ušetríte nemalé prostriedky na stočnom a navyše môžete vyčistenú odpadovú vodu využívať.

Fungovanie čistiarne

Čistiareň je polyetylénová nádrž rozdelená prepážkami na tri zóny. Do prvej zóny nateká splašková voda a z poslednej odteká vyčistená voda.

Výhody 

Je navrhnutá na základe desaťročných prevádzkových skúseností.

Konštrukčne i prevádzkovo ide o jednoduchý a spoľahlivý čistiarenský objekt.

Unikátna technológia garantuje vysokú mieru prevádzkovej bezpečnosti.

Je navrhnutá tak, aby zvládla aj kritickú záťaž.

Je spoľahlivá a má dlhú životnosť.

Kopíruje tisícročné prírodné procesy.

V teréne je nenápadná a tichá, nespôsobuje zápach.

Je úsporná a efektívna.

Dokáže sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

Vyčistenú vodu môžete ďalej využívať.