priemysel, plastové výrobky

Zavedenie inovatívnej výroby plastových nádrží v spoločnosti PPS spol. s r.o.