Zásobníkové nádrže a šachty

          Ako základný materiál na výrobu zásobníkových nádrži a šácht sa používajú polypropylénové dosky. Nádrže z plastov sa používajú na skladovanie rôznych druhov kvapalín, chemických látok v rôznej forme (granuláty, sypké a kvapalné materiály). Vyrábajú sa technológiou zvárania konštrukčných prvkov a dosiek z plastov (termoplastov ), vhodných na použitie pre dané médium. Najčastejšie používanými termoplastmi sú polypropylén a polyetylén.

     Vzhľadom na to, že materiál je vhodný na styk s požívatinami, je možné v nádržiach skladovať aj potravinárske výrobky. Materiál je odolný voči kyselinám a zásadám a väčšine rozpúšťadiel. Je stály pri tepelnom zaťažení do 60°C, a je zdravotne nezávadný. Vzhľadom na jeho vlastnosti nádrže z PP dosiek majú dlhú životnosť, nízku hmotnosť a minimálne nároky na údržbu. Majú odolnosť proti látkam agresívnej povahy, odolnosť voči pliesňam a baktériám. Možnosť použitia na rôzne účely a technické riešenia. Nie je potrebná povrchová úprava.

     Prevedenie nádrží môže byť otvorené aj uzavreté s komínkom a odnímateľným poklopom. Nádrže sa vyrábajú v rôznych veľkostiach, tvaroch, konštrukčných prevedeniach. Konštrukčne je možno vyrobiť nádrže pre umiestnenie nad terén i pre umiestnenie do terénu. Ich vnútorné vybavenie môže byť s rôznym technologickým zariadením.


    Najviac používanými sú kruhové, oválne a hranaté. Nádrže môžu byť podľa typu ďalej vybavené rôznymi technologickými prepážkami, poklopmi, obslužnými pororoštami, vstupnými otvormi, technologickými otvormi pre napojenie potrubí, stúpačkami pre vstup do nádrže, havarijnými uzávermi atď. Nádrže atypických rozmerov je možné vyrobiť na zvláštnu objednávku podľa požiadaviek zákazníka. Nádrže sú vodotesné v zmysle STN 75 0905. U vštkých nádrží výrobca prevádza skúšku vodotesnosti.