Veľkokapacitné nádrže 

Spoločnosť Plast Produkt Slovakia vyrába veľkokapacitné nádrže s technickou variabilitou prevedenia. Veľkoobjemové nádrže majú možnosť kombinácie materiálu, sú veľmi pevné a stabilné

Stacionárne nádrže sú vhodné na skladovanie látok a produktov v chemickom, lakérnickom a potravinárskom priemysle. Veľkoobjemové nádrže dodávame podľa priania zákazníka v mnohých prevedeniach a špecifikáciach. Nádrž je vhodná pre skladovanie nebezpečných látok ktoré sú navrhnuté a vyhotovené v súlade s STN EN 12573-2. Nádrže sú  stabilné, odolné voči tepelným, mechanický vplyvom a nepriepustné. Vyhotovenie dvojplaštových nádrži zabezpečí uchytenie unikajúcích nebezpečných látok do havaríjnej nádrže. Akumulačná nádrž je vyhotovená technikou zvárania plastových extrudovaných dosiek. Materiál dosiek je volený na základe fyzikálnych a chemických vlastnosti pre skladované médium