Žumpy a septiky

Plastové žumpy sa osádzajú výhradne na splaškovú kanalizáciu a používajú sa v prípade, že nie je možnosť vypustenia odpadovej vody z domácnosti do verejnej kanalizácie, alebo nie je možné vybudovať čistiareň odpadových vôd. Plastové žumpy sa hodia na akumuláciu splaškových odpadových vôd k rodinným domom, penziónom, rekreačným objektom, chatám, záhradám, na zachytávanie močovky zvierat Vyrábamé žumpy rôznych tvar a výšky. Ich vyhotovenie je jednoplášťové s vystužením pre obetónovanie, alebo