Lapače tukov a odlučovače ropných látok

Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň reštaurácií, jedální, potravinárskych prevádzok, mäsovýrobní apod. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním a zalepením. Nádrže sú vybavené technologickými prepážkami a uskladňovacím priestorom pre zhromaždený tuk, ktorý môže byť podľa prevedenia vyberateľný alebo nevyberateľný.

Odlučovače ropných látok sú určené na zachytenie a odlúčenie voľných ľahkých kvapalín (ropných látok) zo znečistených vôd. Odlučovač pozostáva z celoplastovej nádrže, ktorá je rozdelená vnútornými priečkami na jednotlivé funkčné priestory. ropnými látkami. Postupnosť čistenia - kalová zberná časť, odlučovacia koalescenčná časť a absorbčná dočisťovacia časť.