Žumpy

Žumpy

picture
      Plastové žumpy sa osádzajú výhradne na splaškovú kanalizáciu a používajú sa v prípade, že nie je možnosť vypustenia odpadovej vody z domácnosti do verejnej kanalizácie, alebo nie je možné vybudovať čistiareň odpadových vôd. Novo vybudovaná žumpa musí mať zabezpečenú vodotesnosť skúškou.
         K hlavným výhodám patrí 100% tesnosť, ľahká manipulácia, urýchlenie stavebných prác a široké použitie, najmä v stavebníctve, chemickom a potravinárskom priemysle.
     Plastové žumpy sa hodia na akumuláciu splaškových odpadových vôd k rodinným domom, penziónom, rekreačným objektom, chatám, záhradám, na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd. Žumpy sú uzatvorené, prekryté vystuženým stropom so vstupným komínkom (kruhovým, hranatým), ktorý je opatrený poklopom.
     Môžu byť rôzneho tvaru a výšky.Ich vyhotovenie je jednoplášťové s vystužením pre obetónovanie, alebo dvojplášťové s armatúrou do podzemných vôd. Žumpa je vybavená potrubím s koncovkou pre napojenie hadice fekálneho vozidla.
 
Popis
 
Žumpy sú vyrobené z integrovaného zváraného polypropylénu, majú jeden vtok a zhora otvor pre kontrolu a čerpanie žumpy. Vrchný otvor môže byť zakrytý plastovým vekom, pochôdznym betónovým vekom alebo prejazdným vekom.
 
Prevedenie žúmp
 
Plášte žúmp sú prevedené podľa toho, pre aké prostredie sú určené:
  • žumpy k obsypaniu
  • žumpy k obetónovaniu