Žumpy

Valcové žumpy

picture

Valcové žumpy pre vertikálne osadenie- VZV

Nutné obetónovať!

Základná výbava žumpy obsahuje:

 • vlez obslužného otvoru s priemerom 600mm a výšky 300 mm
 • plastový poklop priemeru 600 mm
 • hrúbka stien: 5 -10mm PP
 • vtok DN 110
 • manuál na osadenie žumpy
 • doklad o vodotesnosti

Žumpy typu VZV nie sú vhodné do prostredia s výskytom spodnej vody!!!!


Valcové žumpy pre horizontálne osadenie- VZH

Nutné obetónovať!

Základná výbava žumpy obsahuje:

 • vlez obslužného otvoru s priemerom 600mm a výšky 300 mm
 • plastový poklop priemeru 600 mm
 • hrúbka stien: 5 -10mm PP
 • vtok DN 110
 • manuál na osadenie žumpy
 • doklad o vodotesnosti

Žumpy typu VZV nie sú vhodné do prostredia s výskytom spodnej vody!!!!


Valcové žumpy pre horizontálne osadenie- VZHS

Samonosné

Základná výbava žumpy obsahuje:

 • vlez obslužného otvoru s priemerom 600mm a výšky 300 mm
 • plastový poklop priemeru 600 mm
 • hrúbka stien: 8 -15mm PP
 • vtok DN 110
 • manuál na osadenie žumpy
 • doklad o vodotesnosti

Hlavné výhody samonosných valcových žúmp typu VZHS sú:

- konštrukcia žumpy je samonosná
- nie je nutné osadzovať na dopredu pripravenú betónovú dosku
- ľahká manipulácia vrátane prepravy a uloženia

Pre osadenie do miest s výskytom spodnej vody sú vhodné iba žumpy typu VZHS, ktoré sa v takom prípade musia obetónovať !!!!


Valcové žumpy