Šachty

Šachty

picture
Vodomerné šachty
 
       Vodomerné šachty slúžia na osadenie vodomeru a príslušných armatúr pod úrovňou terénu obytných domov, mimo komunikačnej trasy ( v zelenom páse, v predzahrádke a pod.).
       Vodomerná šachta plastová sa používa pre osadenie vodomerov, alebo iných merných zariadení. Je vyrobená z PP, PE, z vonkajšej strany vystužená proti tlaku okolitého terénu a je opatrená spojkami na napojenie potrubia na vodomer. V šachte sú osadené plastové stúpačky, alebo rebrík.
       Šachta je určená pre obytné domy, chaty a iné zariadenia na meranie odberu vody.
 
Výhody vodomerných šácht
  • životnosť
  • zaručená vodotesnosť
  • ľahká manipulácia pri transporte a inštalácií
  • ľahké osadenie do výkopu
  • minimálne obstarávacie náklady
Popis
        Vodomerná šachta je vyrobená z integrovaného zváraného polypropylénu, vstup do nej môže byť zakrytý zamykateľným plastovým, betónovým pochôdzným alebo prejazdným poklopom. Vo vnútri je šachta vybavená stupadlami a vodotesnými priechodkami pre potrubie. Hĺbku vodomernej šachty je možné upraviť podľa požiadaviek zákazníka.
 

 
Kanlizačné šachty
 
       Kanalizačné plastové šachty sú vhodné pre kanalizačnú sieť rôzneho priemeru ako kontrolné, smerové, sútokové, spádové.
       Ich výhodou je variabilná výška šachty, výška napojenia vtokového a odtokového potrubia s rôznym priemerom, nízka hmotnosť a dobrá manipulácia pri preprave a montáži. Variabilný systém polyetylénových šachiet v niekoľkých typoch vyhovie prakticky všetkým požiadavkám pri budovaní kanalizačných systémov.
      Všetky typy šachiet môžu byť modifikované podľa požiadaviek zákazníka, výška, priemer, profily a smery napojenia. Môžu byť namontované spätné klapky a rôzne armatúry.