Úpravne vody

Priemyselné úpravne vody dvojité

picture

KATEXOVÉ ÚPRAVNE VODY PRIEMYSELNÉ
DVOJITÉ - PRE NEPRETRŽITÚ PREVÁDZKU

     Dvojité priemyselné katexové úpravne vody zabezpečujú nepretržité zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody.
Zariadenie pozostáva z dvoch sklolaminátových tlakových nádob, riadiaceho ventilu a samostatného PE zásobníka roztoku NaCI. Vysoká spoľahlivosť a dlhodobá životnosť zariadení je zaručená použitím riadiacich ventilov FLECK.
Úpravne využívajú princíp iónovej výmeny. Surová tvrdá voda preteká cez granulát špeciálnej živice - katex, kde sú z vody zachytávané ióny vápnika a horčíka a nahradzujú sa iónmi sodíka. Tvrdosť výstupnej vody je možné regulovať.
Regenerácia katexu je plne automatická s objemovým riadením. Po pretečení nastaveného objemu vody cez jednu tlakovú nádobu riadiaci ventil okamžite spustí regeneráciu katexu a zároveň prepne prívod vody do druhej tlakovej nádoby. Takto je zebezpečená nepretržitá prevádzka úpravne.

POUŽITIE:

Dvojité priemyselné úpravne vody sú vhodné všade tam, kde je potrebné nepretržite upravovať veľké objemy vody - kotolne, potravinársky priemysel, stravovacie zariadenia, hotely...

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. teplota vody a okolia             43°C
Maximálny pracovný tlak                8 bar
Spotreba soli pri regenerácii          200g/1 I katexu
Soľný roztok                                  3,3 l vody na 1 kg soli
El. napájanie/príkon                      230V, 50Hz/5W

Príklad výpočtu objemu V [m3] zmäkčenej vody medzi dvomi regeneráciami pri známej kapacite filtra (K=20) a tvrdosti vody (T=20°N): V = K/T = 20/20 = 1,0 [m3]

Úpravne vody fotogaléria