Úpravne vody

Priemyselné úpravne vody

picture

KATEXOVÉ ÚPRAVNE VODY PRIEMYSELNÉ
JEDNODUCHÉ - S AUTOMATICKOU REGENERÁCIOU

     Priemyselné katexové úpravne vody slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody.
Zariadenie pozostáva zo sklolaminátovej tlakovej nádoby, riadiaceho ventilu a samostatného PE zásobníka soľného roztoku. Vysoká spoľahlivosť a dlhodobá životnosť zariadení je zaručená použitím riadiacich ventilov FLECK.
Úpravne využívajú princíp iónovej výmeny. Surová tvrdá voda preteká cez granulát špeciálnej živice - katex, kde sú z vody zachytávané ióny vápnika a horčíka a nahradzujú sa iónmi sodíka. Tvrdosť výstupnej vody je možné regulovať.
Po nasýtení filtra sa zmäkčovač automaticky regeneruje roztokom kuchynskej soli-NaCI.
Regenerácia katexu je plne automatická, a to buď s časovým riadením alebo podľa nastaveného objemu pretečenej vody. Regenerácia sa uskutočňuje v noci.

POUŽITIE:

Priemyselné zmäkčovače vody sú vhodné všade tam, kde je potrebné upravovať veľké objemy vody-kotolne, potravinársky priemysel, stravovacie zariadenia, hotely...

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Max. teplota vody a okolia              45°C
Maximálny pracovný tlak                 8bar
Spotreba soli pri regenerácii          200g/1 I katexu
Soľný roztok                                   3,3 l vody na 1 kg soli
El. napájanie/príkon                      230V, 50Hz/5W

Príklad výpočtu objemu V [m3] zmäkčenej vody medzi dvomi regeneráciami pri známej kapacite filtra (K=20) a tvrdosti vody (T=20°N): V = K/T = 20/20 = 1,0 [m3]

Úpravne vody fotogaléria