Polykarbonátové dosky

Polykarbonátové dosky

picture
POLYKARBONÁTOVÉ KOMÔRKOVÉ DOSKY
MATERIÁL

Komôrkový polykarbonát je umelou látkou, ktorej vlastnosti umožňujú, že je najuniverzálnejším materiálom schopným spojiť optické, pevnostné a termoizolačné vlastnosti.

VLASTNOSTI MATERIÁLU
 • extrémne vysoká pevnosť v lome a odolnosť voči krupobitiu (250 krát väčšia ako sklo)
 • ťažko zápalné, pružné, s ochrannou vrstvou proti UV žiareniu
 • vysoká odolnosť voči pôsobeniu chemických látok
 • ohýbanie za studena, ľahké obrábanie (delenie a vŕtanie)
 • jednoduchá montáž
 • vysoká prenikavosť svetla
 • výborné termoizolačné vlastnosti použitie pri teplotách od –40 do +120 *C
 • záruka 10 rokov

 

UPLATNENIE POLYKARBONÁTOVÝCH KOMÔRKOVÝCH DOSIEK

VÝROBKY SÚ URČENÉ NIELEN NA PROFESIONÁLNE STAVEBNÍCTVO ALE AJ PRE SÚKROMNÉ VYUŽITIE V ŠIROKEJ OBLASTI. JEDNÁ SA O MATERIÁL S VÝBORNOU SVETELNOU PRIEPUSTNOSŤOU, JEHO POUŽITÍM DOCHÁDZA K PRESVETLENIU PRIRODZENÝM SVETLOM A TÝM DOCHÁDZA K ÚSPORE ENERGIE POUŽÍVANEJ K OSVETLENIU.

 • oblúkové i rovné prístrešky
 • prístrešky v poľnohospodárstve
 • zastrešenia čerpacích staníc
 • zastrešenie bazénov
 • vynikajúce zasklenie skleníkov namiesto skla
 • strechy zimných záhrad
 • zastávky MHD
 • zastrešení privátnych pergól
 • zastrešení tribún futbalových štadiónov
 • futbalové striedačky
 • reklamný priemysel
 • zastrešení železničných nástupíšť
 • deliace steny
 • priemyselné strechy a svetlíky
UV – ochrana

PC dosky v hrúbkach 4 až 6 mm sú vyrábané s jednostranným UV filtrom (určene predovšetkým pre interiérové použitie). PC dosky v hrúbke od 8 mm sú vyrábané s obojstrannou UV - ochranou, ktorá zvyšuje odolnosť proti slnečnému žiareniu a ostatným poveternostným vplyvom a zabraňuje predčasnému starnutiu materiálu.
Záruka je poskytovaná na dobu desiatich rokov (viď. limitovaná záruka 10 rokov). Obojstranná UV ochrana uľahčuje skladovanie, montáž aj inštaláciu a zabraňuje prípadnému zameneniu s UV ochranou, ku ktorej môže dôjsť pri jednostranne chránených doskách.

Požiarna odolnosť

V prípade požiaru dochádza k roztaveniu PC dosiek a tak je umožnený odvod tepla mimo objektu resp. mimo budovu. Tým je zabránené vystaveniu osôb účinkom nahromadeného dymu. PC dosky nešíria plameň a k odkvapávaniu materiálu dochádza len v minimálnom rozsahu.

Izolačné vlastnosti

Medzi charakteristiku sortimentu PC dosiek patria rovnako vynikajúce tepelne a zvukove izolačne vlastnosti. Polykarbonát okrem iného ponuka dobrú odolnosť voči účinkom chemických látok a môže byť použitý v extrémnych teplotných podmienkach.

Chemická odolnosť

Polykarbonát je materiál, ktorý má veľmi dobre fyzikálne mechanické vlastnosti. Pri styku s niektorými činidlami môžu byť tieto vlastnosti negatívne ovplyvnene. Je preto veľmi dôležite, aby bol braný ohľad na chemické vplyvy, s ktorými môže PC doska prísť do styku ešte pred inštaláciou. Rovnako vo fáze čistenia alebo ošetrenia dosky pomocou chemických výrobkov musí byť venovaná týmto prípravkom starostlivosť a obmedziť tak použitie chemikálii, ktoré by mohli dosku poškodiť.

Veľkosť poškodenia je závislá od koncentrácie chemického činidla, doby pôsobenia a od teploty. Zoznam bežne používaných chemických prípravkov a ich účinkov na PC dosku je k dispozícii na objednávku.
Dutinkové polykarbonátové dosky sa vyznačujú vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami, nízkou hmotnosťou, vysokou rázovou húževnatosťou a dlhou životnosťou.