Plastové vzduchotechnické potrubie

Plastové vzduchotechnické potrubie

picture

      Na plastové potrubné rozvody vhodné pre každý priemysel používame materiály PP, PE, PVC, PVDF, ai.Tieto materiály vďaka svojej odolnosti nachádzajú uplatnenie ako v potravinárskom priemysle, tak aj v extrémne ťažkých podmienkach chemického priemyslu.

Plastové vzduchotechnické potrubia sa vyrábajú na mieru podl'a požiadavky zákazníka, ktorý predloží výrobcovi výkresovú dokumentáciu, prípadne ju vyhotoví dodávatel'ská firma na základe požiadaviek zákazníka. Zákazník predloží množstvo odsávanej vzdušiny, zloženie odsávaných plynov a pár, na základe ktorého sa zvolí najvhodnejší plastový materiál, z ktorého sa vyhotovia plastové vzduchotechnické potrubia PP.
 
 
Zvláštnym prislušenstvom plastových potrubných rozvodov sú dodatočné prípojné otvory, priezory, čistiace otvory, návarky, vol'né príruby podl'a konkrétnych požiadaviek zákazníka.
 
Tradícia, dlhoročné skúsenosti z plastikárskej výroby a všetky uvedené informácie sú zárukou kvality našich výrobkov.
 
ROZMERY A DRUHY PANELOV
 
Nádrže sa zostavujú kombináciou s typizovaných panelov o rozmeroch:
  • 1 m × 1 m
  • 1 m × 0,5 m
  • 0,5 m × 0,5 m
ROZMEROVÁ A OBJEMOVÁ TABUĽKA
 
Rozmery nádrží v tejto tabuľke sú určené vonkajšími rozmermi, ktoré sú o 150 mm väčšie než vnútorné rozmery. Neexistujú žiadne obmedzenia dĺžky a šírky stavebnicových nádrží. Maximálna výška nádrže je 3m.