O spoločnosti

O spoločnosti

picture

 

Spoločnosť Plast Produkt Slovakia s.r.o. vstúpila na trh v roku 1990.
Spoločnosť sa od začiatku zaoberala výrobou atypických plastových produktov a zariadení, akými sú napríklad samonosné celoplastové zásobníky, žumpy a nádrže, odsávacie potrubia, násypky, koše a dalšia široká paleta špeciálnych výrobkov na objednávku.
Jedným z nosných produktov spoločnosti Plast Produkt Slovakia s.r.o. sú samonostné nádrže pre skladovanie tekutých látok. Vďaka svojej chemickej odolnosti, dlhej životnosti a 100% tesnosti tento výrobok plnohodnotne nahradzuje betonové či oceľové nádrže o objeme od päť do sto tisíc litrov. Viac ako tisíc týchto úspešne realizovaných stavieb je dôkazom atraktívnosti tohto produktu.
Od roku 1991 rozšírila spoločnosť Plast Produkt Slovakia s.r.o. svoj odbytový program i o výstavbu bazénov pri rodinných domoch, penziónoch, škôl. apod., vrátane vodných atrakcií, zariadení pre úpravu vody a ďalšie bazénové príslušenstvo.
Do leta roku 2010 realizovala spoločnosť Plast Produkt Slovakia s.r.o. viac ako 1200 celoplastových rodinných bazénov.
Od roku 1998 sa spoločnosť Plast Produkt Slovakia s.r.o. zaoberá i rekonštrukciami verejných kúpalisk. Ako prvá na európskom kontinente naša spoločnost použila pre inováciu mestského kúpaliska v Uničově metódu vsádzania celoplastových vložiek do postavených konštrukcií bazénov.
V rámci ekologického programu sa spoločnost Plast Produkt Slovakia s.r.o. zaoberá výrobou a dodávkami aeračných systémov. Jemnobublinné aeračné elementy typ BCTS boli vyvinuté na základe najnovších poznatkov a prevozných skúšiek v oblasti prevzdušňovania kvapalín, ich miešaniu a okysličovovaní. V oblastí čističiek odpadových vôd sú tieto elementy aplikované od roku 1993. Pre menších odberateľov poskytuje spoločnosť Plast Produkt Slovakia s.r.o. malé domové čističky odpadových vôd.