Lapače tukov

Lapače tukov

picture
        Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov, ktoré odtekajú v odpadových vodách z kuchýň reštaurácií, jedální, potravinárskych prevádzok, mäsovýrobní apod. Lapače tukov slúžia k vyzrážaniu a zachyteniu tukov ako ochrana kanalizácie a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním a zalepením.
       Celoplastové lapače tukov sú určené na odstraňovanie tukov a olejov z odpadových vôd. Lapače tukov sú určené ako predradená čistiaca jednotka pred čistiarňou odpadových vôd resp. pred vypúšťaním vôd do verejnej kanalizácie.
       Lapače tukov sa osadzujú na odpadovú kanalizáciu z priestoru, kde odpadové vody s obsahom tukov vznikajú, pokiaľ možno čo najbližšie miestu vzniku týchto vôd. Odpadové vody zo sociálnych zariadení sa nesmú do lapačov tukov vpúšťať.
       Lapače tukov sú vyrábané ako kruhové alebo hranaté plastové nádrže so zastropením. Nádrže sú vybavené technologickými prepážkami a uskladňovacím priestorom pre zhromaždený tuk, ktorý môže byť podľa prevedenia vyberateľný alebo nevyberateľný.
 
Upozornenie: Pred lapač tukov nesmie byť inštalovaný drvič kuchynských odpadkov. Používanie kuchynských drvičov je neprípustné z dôvodu nadmerného zaťaženia lapačov tukov organickými látkami (kanalizácia neslúží v žiadnom prípade k transportu odpadu, rovnako ako lapač tukov nie je čistička alebo jama na kal).