Galérie priemyslu

Galérie priemyslu

picture

Fotogalérie priemyselnej výroby:

Hranaté nádrže
Valcové nádrže
Galéria lapače tukov
Atypické plastové výrobky
Vinné tanky
Odlučovače ropných látok
Potrubné rozvody
Šachty
Úpravne vody fotogaléria
Valcové žumpy
Hranaté žumpy
Veľkoobjemové nádrže
Prečerpávacie šachty