Úpravne vody

Automatické úpravne vody

picture

KATEXOVÉ ÚPRAVNE VODY-KABINETNÉ
S AUTOMATICKOU REGENERÁCIOU

     Kabinetné katexové úpravne vody slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody. Zariadenie pozostáva zo sklolaminátovej tlakovej nádoby s riadiacim ventilom, vloženej do plastovej nádoby, ktorá slúži zároveň ako zásobník soľného roztoku. Vysoká spoľahlivosť a dlhodobá životnosť zariadení je zaručená použitím riadiacich ventilov FLECK.
Úpravne vody využívajú princíp iónovej výmeny. Surová tvrdá voda preteká cez granulát špeciálnej živice - katex, kde sú z vody zachytávané ióny vápnika a horčíka a nahradzujú sa iónmi sodíka. Tvrdosť výstupnej vody je možné regulovať.
Po nasýtení filtra sa zmäkčovač automaticky regeneruje roztokom kuchynskej soli -NaCI. Je vhodné používať tabletovanú soľ, ktorá nevytvára stvrdnuté vrstvy. Regenerácia katexovej náplne je plne automatická, a to buď s časovým riadením alebo podľa nastaveného objemu pretečenej vody. Pri časovom riadiacom ventile sa dá nastaviť spúšťanie regenerácie v pravidelných časových intervaloch 1-12 dní, regenerácia sa uskutočňuje v noci.
Pri objemovom riadiacom ventile sa nastavuje objem vody - max. 8 m3, po pretečení ktorého sa uskutoční regenerácia, a to v najbližšej noci.

POUŽITIE:

Kabinetné úpravne vody nachádzajú široké uplatnenie v rodinných domoch, v rôznych prevádzkach, reštauráciách, hoteloch, práčovniach atď. Sú taktiež vhodné na úpravu vody pre napúšťanie a dopĺňanie vykurovacích systémov.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

230V,50Hz/3W                                          
Pripojenie vody                                      1"
Pripojenie odpadovej vody                   1/2"
Max. teplota vody a okolia                    43°C
Pracovný/maximálny tlak                      2 ÷ 6 bar/8 bar
Spotreba soli pri regenerácii                200g/1 I katexu
Soľný roztok                                         3,3 l vody na 1 kg soli
El. napájanie/príkon                            230V, 50Hz/3W


Príklad výpočtu objemu V [m3] zmäkčenej vody medzi dvomi regeneráciami pri známej kapacite filtra (K=20) a tvrdosti vody (T=20°N): V = K/T = 20/20 = 1,0 [m3]

Úpravne vody fotogaléria