New Ribbon
Stavebné práce

Stavebné práce

Plastové žumpy

Plastové žumpy

Plastové nádrže

Plastové nádrže

Polykarbonátové dosky a príslušenstvo

Polykarbonátové dosky a príslušenstvo

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok

Vodomerné a kanalizačné šachty

Vodomerné a kanalizačné šachty

Potrubné rozvody

Potrubné rozvody

Example Frame
picture

Šachty

picture

Vodomerné a kanalizačné šachty rôznych veľkostí

picture

Nádrže

picture

Plastové nádrže vyrábame akýchkoľvek rozmerov, tvarov a náročností pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach.

picture

Lapače tukov

picture

Lapače tukov sú určené pre zachytenie olejov a tukov

picture

Čističky odpadových vôd

picture

Domové a priemyselné čističky odpadových vôd

picture

Polykarbonátové dosky

picture

Predaj polykarbonátových dosák a montážneho príslušenstva

picture

Žumpy

picture

Ponúkame výrobu plastových žúmp rôznych tvarov a objemov.

picture

Odlučovače ropných látok

picture

Odlučovače ropných látok sú určené na zachytenie a odlúčenie voľných ľahkých kvapalín

picture

Plastové vzduchotechnické potrubie

picture

Plastové vzduchotechnické potrubia sa vyrábajú na mieru podl'a požiadavky zákazníka

picture

Zemné a výkopové práce

picture

Kompletné zemné práce, výkopové práce a terénne úpravy

picture

Atypické plastové výrobky

picture

V tejto oblasti ponúkame možnosť výroby atypických výrobkov z plastu.

picture

Úpravne vody

picture

Úpravne vody slúžia na zmäkčovanie úžitkovej alebo pitnej vody.

picture